25.05.2017 Методичний супровід Тижня безпеки дитини

в Дошкільному навчальному закладі № 78

 

     У травні 2017 року майстром виробничого навчання Кременчуцьких курсів 3 категорії Маляренко О.В. були здійснені заходи практичної підготовки керівного складу та фахівців у Дошкільному навчальному закладі № 78 (далі – ДНЗ) до проведення Тижня безпеки дитини.

   У перший день перебування у ДНЗ відбулося знайомство з керівництвом закладу освіти, вивчалися плануючі документи з питань цивільного захисту, стан їх відповідності ймовірним надзвичайним ситуаціям.

   На уроках практичного навчання з завідуючою Якубою О.Л. та особою з питань цивільного захисту Мороз С.І. були визначені етапи та заходи проведення Тижня безпеки дитини, при цьому, акцент робився на порядок та час проведення евакуації персоналу і вихованців дитячого садочку. Оскільки ДНЗ знаходиться у зоні можливого забруднення небезпечною хімічною речовиною аміаком внаслідок аварії на ПАТ „Кременчукм’ясо”, уточнювалися дії персоналу закладу у цьому випадку.

   Після затвердження плану проведення Тижня безпеки дитини, заступникам його керівника була надана практична допомога у розробленні особистих планів. З метою недопущення травмувань, нещасних випадків під час відпрацювання практичних заходів Тижня безпеки дитини було проведено інструктаж з керівниками на навчальних місцях.

     Під час індивідуальних консультацій педагогічним працівникам ДНЗ надано допомогу у розробці сценаріїв проведення практичних заходів Тижня безпеки дитини. При цьому, максимально враховувалися вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей, рівень фахової підготовки педагогів.

   Особі з питань цивільного захисту ДНЗ Мороз С.І. надано рекомендації щодо змісту та оформлення інформаційно-довідкового куточка з питань цивільного захисту.

Здійснені заходи практичної підготовки сприяли ефективному та якісному проведенню Тижня безпеки дитини, формуванню у персоналу відповідальності за збереження життя і здоров’я  дітей, а також виробленню у дошкільнят основ безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

19. 05. 2017 Функціональне навчання з питань цивільного захисту в Лохвицькому районі

 

   У період 15 по 19 травня 2017 року проведено навчання з питань цивільного захисту керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування Лохвицького району.

   Заняття проводились викладачами обласних та міста Полтава курсів удосконалення керівних кадрів 3 категорії Ніколенком А.А., Литвин Т.М., Пиляєм В.В.

   Перед початком занять заступник голови Лохвицької районної державної адміністрації Єсіков О.О. у вступному слові відмітив, що наявність в районі значної кількості підприємств нафто- та газовидобувної промисловості збільшує ризик виникнення аварій техногенного походження. Це обумовлює важливість здійснення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

   Під час проведення занять слухачам були роз’яснені повноваження місцевої державної адміністрації, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту. Особлива  увага слухачів була акцентована на переліку та змісті розпорядчих і плануючих документів з питань цивільного захисту, вимогах порядку навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

   Як підсумок, слід зазначити, що проведене навчання є запорукою ефективних і злагоджених дій органів управління та сил цивільного захисту Лохвицького району під час реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

26.04.2017 Надання практичної допомоги у підготовці до проведення Тижня безпеки дитини в дошкільному навчальному закладі №5 „Сонечко”

 

   У квітні 2017 року завідувачем навчально-консультаційного пункту у м. Миргороді Маляром О.М. на базі дошкільного навчального закладу №5 „Сонечко” (далі – ДНЗ №5 „Сонечко”) були проведені інструктивно-методичні заняття, метою яких була підготовка керівного складу та фахівців зазначеного закладу до проведення Тижня безпеки дитини.

   Під час уроків практичного навчання, в атмосфері розуміння важливості якісного проведення запланованого заходу, персоналом штабу керівництва Тижня безпеки дитини відпрацьовувався відповідний план його проведення. При цьому, були враховані ймовірні надзвичайні ситуації, що можуть виникнути безпосередньо в  навчальному закладі або поблизу нього. 

   У ході інструктивно-методичних занять заступникам (помічникам) керівника Тижня безпеки дитини була надана практична допомога у розробленні особистих планів.

   При проведенні інструктажів з керівниками на навчальних місцях їм докладно пояснювався порядок дій щодо попередження помилкових дій учасників Тижня безпеки дитини, які можуть призвести до травмування, нещасного випадку, пошкодження обладнання тощо.

   Під час індивідуальних консультацій вихователю-методисту закладу Солонець І.М. була надана допомога щодо розроблення та оформлення стендів за розділами „Дитина і природа”, „Дитина на вулицях міста”, „Дитина та інші люди”, „Дитина вдома”, „Здоров'я та емоційне благополуччя дитини”.

Як підсумок, слід зазначити, що проведені інструктивно-методичні заняття з вищезазначеними особами закладу посприяють ефективному і якісному проведенню Тижня безпеки дитини у ДНЗ №5 „Сонечко”.

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

26.04.2017 Участь у роботі Лубенської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

 

   21 квітня 2017 року у приміщенні Лубенської міської ради відбулося засідання Лубенської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке за дорученням міського голови (голови комісії) провів його перший заступник (заступник голови комісії)  Шингарій О.І.

   Активну участь у підготовці та проведенні засідання комісії прийняв завідувач навчально-консультаційного пункту у м. Лубнах Биченко В.О. У своєму виступі він акцентував увагу членів комісії та запрошених на тому, що одним з основних завдань Лубенської міської ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту є навчання населення діям при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, висвітлив сучасний стан та проблеми навчання працюючого та непрацюючого населення, дітей дошкільного віку, учнів та студентів міста Лубен з питань цивільного захисту. Окремо Биченко В.О. зупинився на заходах інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, які на його думку, потрібно організовувати органу місцевого самоврядування м. Лубен через утворений консультаційний пункт з питань цивільного захисту.

   Як підсумок виступу Биченка В.О. слід зазначити, що комісією було прийнято рішення про організацію та проведення до 1 червня 2017 року занять з керівниками суб’єктів господарювання міста щодо навчання працюючого та непрацюючого населення діям при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

 

Інформація

про навчання в Центрі на протязі травня 2017 року

Функціональне навчання

(м. Полтава, вул. Раїси Кириченко,14)
1. Керівники, а також їх заступники суб’єктів господарювання з чисельністю працюючих 50 осіб і менше            22-26.05
Функціональне навчання з питань цивільного захисту

(з виїздом до місць розташування замовників)

1. Лохвицький район 15-19.05
2. Зіньківський район 22-26.05
 

Функціональне навчання з питань цивільного захисту

(м. Кременчук, вул. Перемоги 24/2)

1. Особи, які очолюють пункти видачі засобів індивідуального захисту 16-18.05
Архів новин 2012 року Архів новин 2013 року Архів новин 2014 року Архів новин 2015 року
Архів новин 2016 року      
 
21.04.2017 Методичний супровід комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту в Кременчуцькому медичному коледжі імені В.І. Литвиненка
11.04.2017 Функціональне навчання з питань цивільного захисту на базі ТОВ „Агрофірма „ім. Довженка”
04.04.2017 Методичне об’єднання вчителів предмету „Основи здоров’я” м. Полтави
31.03.2017 Надано практичну допомогу ТОВ „Лубенське плем-підприємство” у підготовці комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту
29.03.2017 Надано практичну допомогу у підготовці до проведення Дня цивільного захисту
27.03.2017 Проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту у місті Горішні Плавні
24.03.2017 Надана практична допомога ПрАТ „Полтавське хлібоприймальне підприємство” у підготовці комплексного об’єктового навчання
21.03.2017

Функціональне навчання з питань цивільного захисту осіб, які очолюють формування зв’язку, у м. Кременчуці

09.03.2017 Надана практична допомога з питань цивільного захисту
ТОВ „Лубенський молочний завод”
28.02.2017  Здійснення методичного супроводу проведення об’єктового тренування формування цивільного захисту на ПАТ „Укртатнафта”
28.02.2017  Практична допомога підприємству у підготовці до проведення комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту 
24.02.2017 Консультаційна допомога з питань цивільного захисту Фахівцям Полтавського міськвиконкому
20.02.2017 Функціональне навчання з питань цивільного захисту керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
06.02.2017 У Полтаві підведені підсумки стану цивільного захисту в 2016 році
03.02.2017 Проведення інструктивно-методичних занять з керівництвом комплексного об’єктового навчання на ПАТ «Лубнифарм»
23.01.2017 Консультаційно-методична допомога Полтавському університету економіки і торгівлі
23.01.2017 Здійснення методичного супроводу на ПАТ „Кременчуцький колісний завод”
23.01.2017

На Полтавщині підсумували стан виконання регіональних програм

18.01.2017 Вчителі предмету „Захист Вітчизни” м. Полтави опановують інноваційні технології
21.12.2016 Порядок і правила надання першої допомоги при отруєнні чадним газом
16.12.2016 Педагогічні працівники центру удосконалюють свою професійну майстерність