16.11.2017 Надано практичну допомогу ТОВ Кременчуцький шкірзавод” у проведенні спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту”

   У листопаді 2017 року майстром виробничого навчання Кременчуцьких курсів 3 категорії Шишкіним Ю.І. надано практичну допомогу керівництву та фахівцям товариства з обмеженою відповідальністю Кременчуцький шкірзавод” щодо підготовки до проведення спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту (далі - тренування).

   Практична робота розпочалась із ознайомлення зі структурою зазначеного підприємства та розробленими плануючими документами з питань цивільного захисту. Це дозволило у ході інструктивно-методичних занять надати більш кваліфіковану й адресну допомогу заступникам (помічникам) керівника тренування та персоналу штабу керівництва у розробці плану його проведення. При цьому, особлива увага начальника  штабу керівництва тренуванням  Антонової А.С. була  звернута на визначення етапів та навчальних питань тренування з урахуванням специфіки організації заходів цивільного захисту на підприємстві.

   У ході інструктажу керівникам на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів тренування були докладно роз’яснені їх обов’язки щодо контролю за діями тих, хто навчається.

   Крім цього, фахівцю з питань цивільного захисту підприємства Штрик В.В. була надана консультаційно-методична допомога щодо оформлення інформаційно-довідкового куточка з питань цивільного захисту. 

   Проведені заходи практичної підготовки сприятимуть ефективному і якісному відпрацюванню у ході тренування усіх запланованих заходів та формуванню у працівників підприємства практичних навичок щодо дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

01.11.2017 У м. Миргороді здійснено заходи практичної підготовки до проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту

 

 У жовтні 2017 року завідувачем навчально-консультаційного пункту у м. Миргороді Маляром О.М. були здійснені заходи практичної підготовки керівного складу та фахівців Багатогалузевого підприємства комунального господарства приватного акціонерного товариства „Миргородкурорт” до успішного проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту (далі – навчання).

У ході цих заходів із заступниками (помічниками) керівника навчання, персоналом штабу керівництва були проведені інструктивно-методичні заняття. Під час цих занять, в атмосфері розуміння важливості якісного проведення запланованого заходу, зазначеними особами здійснювалось відпрацювання плану проведення навчання. При цьому, були враховані ймовірні надзвичайні ситуації, що можуть виникнути безпосередньо в суб’єкті господарювання або поблизу нього.

Під час інструктажів посередникам були докладно роз’яснені їх обов’язки щодо контролю за діями тих, хто навчається, та дотриманням ними заходів безпеки.

У ході індивідуальних консультацій заступникам (помічникам) керівника навчання, посередникам були надані детальні пояснення щодо структури та змісту їх особистих планів.

Крім цього, з особою з питань цивільного захисту Калініним О.А. були проведені консультації щодо планування заходів цивільного захисту та підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях на зазначеному підприємстві.

Проведені заходи практичної підготовки на філії ПрАТ „Миргородкурорт” -„Багатогалузеве підприємство комунального господарства” сприятимуть ефективному і якісному відпрацюванню у ході навчання всіх запланованих заходів.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

 

01.11.2017 Здійснено заходи практичної підготовки до проведення спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту у м. Лубни

 

На протязі вересня-жовтня 2017 року завідувачем навчально-консультаційного пункту у м. Лубнах В. Биченком були здійснені заходи практичної підготовки керівного складу та фахівців комунального видавництва „Лубни” до проведення спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту (далі – тренування).

Одним із основних заходів зазначеної підготовки стало проведення інструктивно-методичних занять із заступниками (помічниками) керівника тренування, персоналом штабу керівництва. Під час таких занять зазначеними особами відпрацьовувалась навчально-методична документація за тренуванням. При цьому, особлива увага була приділена визначенню етапів та навчальних питань тренування. Заступникам (помічникам) керівника тренування надавалась кваліфікована та адресна допомога у розробці особистих планів.

      З керівниками на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів тренування був проведений інструктаж щодо правильності та безпечності їх дій.

      Крім цього, особі з питань цивільного захисту Дендебері І.Д. була надана консультаційно-методична допомога щодо оформлення інформаційно-довідкового куточка з питань цивільного захисту.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області 

 

 

25.10.17 Функціональне навчання з питань цивільного захисту на Кременчуцьких курсах 3 категорії в жовтні 2017 року

 

   У жовтні 2017 року на базі Кременчуцьких курсів 3 категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області проведено функціональне навчання з питань цивільного захисту категорії слухачів „Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання”.

   Наявність у Кременчуці великої кількості промислових підприємств збільшує ймовірність виникнення техногенних надзвичайних ситуацій. Саме тому, навчання даної категорії слухачів є актуальним, адже знання правил поведінки і порядку дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій  різного характеру дозволить працівникам суб’єктів господарювання міста зберегти своє життя і здоров’я.

   Заняття проводились майстром виробничого навчання Кременчуцьких курсів 3 категорії Маляренко О.В.

   У ході групових занять слухачі ознайомилися з організаційно-методичними засадами навчання працівників з питань цивільного захисту. При цьому, особливу увагу керівник заняття зосереджував на структурі і методиці проведення навчального заняття, планувальних та облікових документах керівника навчальної групи.

   Під час тренінгів слухачі складали алгоритм дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, отримали  практичні навички користування засобами індивідуального захисту, дозиметричними приладами, надання першої допомоги потерпілим.

   Під час підсумкового контролю слухачі показали високий рівень знань та вмінь по вивченому матеріалу, які сприятимуть цілеспрямованому та ефективному виконанню ними обов’язків керівника навчальної групи.

 

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області 

 

 

11.10.2017  Проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту у Машівському районі

З 25 по 29 вересня 2017 року у Машівському районі проведено функціональне навчання з питань цивільного захисту осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Заняття проводились досвідченим викладачем обласних та міста Полтава курсів удосконалення керівних кадрів 3 категорії Пиляєм В.В.

До початку занять перший заступник голови Машівської районної державної адміністрації Човновий В.С. зазначив, що питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи залишається однією з основних функцій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Саме тому, проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту набуває особливої актуальності. 

Під час проведення занять слухачам були роз’яснені питання організації та планування діяльності у сфері цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Особлива увага була акцентована на порядку організації та здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків. Слухачі набули практичних вмінь щодо прийняття продуктивних управлінських рішень з реагування на надзвичайні ситуації, ефективної організації та здійснення заходів щодо захисту населення, територій, матеріальних та культурних цінностей від їх наслідків.

Як підсумок, слід зазначити, що проведене навчання є запорукою ефективних і злагоджених дій органів управління та сил цивільного захисту Машівського району під час реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області 

 

 

Інформація

по видам навчання в Центрі на протязі листопада 2017 року

 

Функціональне навчання з питань цивільного захисту

(м. Полтава, вул. Раїси Кириченко,14)
1. Керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя 30.10-03.11
2. Керівники, а також їх заступники субʼєктів господарювання з чисельністю працюючих понад 50 осіб 30.10-03.11
3. Керівники, а також їх заступники загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
06-10.11
20-24.11
4. Керівники, а також їх заступники вищих навчальних закладів 20-24.11
5. Особи, які очолюють формування радіаційної і хімічної розвідки 01-03.11
6. Особи, які очолюють формування зв’язку 08-10.11
7. Особи, які очолюють рятувальні формування 13-15.11
8. Особи, які очолюють формування пожежогасіння 20-22.11
9. Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях 27-29.11
Функціональне навчання з питань цивільного захисту

(з виїздом до місць розташування замовників)

1. Особи керівного складу та фахівці, діяльність яких пов’язана
 з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту Чутівського району
06-10.11
2. Особи керівного складу та фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту м.Кременчука та Кременчуцького району 13-17.11

Функціональне навчання з питань цивільного захисту

(м. Кременчук, вул. Перемоги 24/2)

1. Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях

07-09.11

14-16.11
Архів новин 2012 року Архів новин 2013 року Архів новин 2014 року Архів новин 2015 року
Архів новин 2016 року      
 
26.09.2017 Проведено тематичну консультацію щодо облаштування та утримання захисних споруд цивільного захисту
22.09.2017 Заходи практичної підготовки спеціального об’єктового навчання з цивільного захисту у комунальному підприємстві „Лубни-водоканал
22.09.2017 Здійснення заходів практичної підготовки спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету
26.07.2017 Здійснення методичного супроводу спеціального об’єктового тренування з питань цивільного захисту на комунальному підприємстві „Кременчуцьке тролейбусне управління”
23.06.2017  Здійснено заходи практичної підготовки керівництва та фахівців ОКВПВКГ „Миргородводоканал” до проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту
22.06.2017  Методичний супровід спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 2 
08.06.2017

Удосконалюємо свою професійну майстерність

25.05.2017

Методичний супровід Тижня безпеки дитини в Дошкільному навчальному закладі № 78

19.05.2017 Функціональне навчання з питань цивільного захисту в Лохвицькому районі
26.04.2017 Надання практичної допомоги у підготовці до проведення Тижня безпеки дитини в дошкільному навчальному закладі №5 „Сонечко”
26.04.2017 Участь у роботі Лубенської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
21.04.2017 Методичний супровід комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту в Кременчуцькому медичному коледжі імені В.І. Литвиненка
11.04.2017 Функціональне навчання з питань цивільного захисту на базі ТОВ „Агрофірма „ім. Довженка”
04.04.2017 Методичне об’єднання вчителів предмету „Основи здоров’я” м. Полтави
31.03.2017 Надано практичну допомогу ТОВ „Лубенське плем-підприємство” у підготовці комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту
29.03.2017 Надано практичну допомогу у підготовці до проведення Дня цивільного захисту
27.03.2017 Проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту у місті Горішні Плавні
24.03.2017 Надана практична допомога ПрАТ „Полтавське хлібоприймальне підприємство” у підготовці комплексного об’єктового навчання
21.03.2017

Функціональне навчання з питань цивільного захисту осіб, які очолюють формування зв’язку, у м. Кременчуці

09.03.2017 Надана практична допомога з питань цивільного захисту
ТОВ „Лубенський молочний завод”
28.02.2017  Здійснення методичного супроводу проведення об’єктового тренування формування цивільного захисту на ПАТ „Укртатнафта”
28.02.2017  Практична допомога підприємству у підготовці до проведення комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту 
24.02.2017 Консультаційна допомога з питань цивільного захисту Фахівцям Полтавського міськвиконкому
20.02.2017 Функціональне навчання з питань цивільного захисту керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
06.02.2017 У Полтаві підведені підсумки стану цивільного захисту в 2016 році
03.02.2017 Проведення інструктивно-методичних занять з керівництвом комплексного об’єктового навчання на ПАТ «Лубнифарм»
23.01.2017 Консультаційно-методична допомога Полтавському університету економіки і торгівлі
23.01.2017 Здійснення методичного супроводу на ПАТ „Кременчуцький колісний завод”
23.01.2017

На Полтавщині підсумували стан виконання регіональних програм

18.01.2017 Вчителі предмету „Захист Вітчизни” м. Полтави опановують інноваційні технології
21.12.2016 Порядок і правила надання першої допомоги при отруєнні чадним газом
16.12.2016 Педагогічні працівники центру удосконалюють свою професійну майстерність